If you have any fanart to submit, just PM AyaneSensei! <3

Arisu by: MADxxasxaHATTER Arisu by: Kippi Arisu by: A-chan Arisu by: Trans!tion ArisuxYenkii by: Chibichibimaru ArisuxYenkii by: Kabiv

Arisu by: MADxxasxaHATTER

Arisu by: Kippi

Arisu by: A-chan

Arisu by: Trans!tion

ArisuxYenkii by: Chibichibimaru

ArisuxYenkii by: Kabiv


Host: SmackJeeves || Art: VanityAngel || Story: AyaneSensei || Site Meter || ||